Vårda marken

Lättsålda hus och smidiga processer gör Mälarvillan till ett bra alternativ för den som vill sälja av mark eller i samskap exploatera större områden.

Många vill flytta till Mälardalen och dessutom gärna till en Mälarvilla. Den rådande byggboomen skapar stor efterfrågan på mark att bygga på i regionen. Mälarvillan samskapar och förvärvar gärna avstyckade tomter och större områden för morgondagens uppföranden – och precis som när det kommer till husen är företagets flexibilitet den största fördelen. Allt från råmark till samarbeten i detaljplanerade områden är intressanta. Markägarnas inblandning i projekten varierar – en del markägare har inte någon relation till tomten de vill sälja och funderar inte så mycket på hur det i framtiden kommer att utformas – de säljer och går vidare. Medan en del styckar av en större bit av hemgården och ägorna de sprungit runt på som barn. Ofta bor man kanske själv kvar i området också. Då är engagemanget väldigt mycket större och tillsammans med Mälarvillan kan markägarna utforma projektet för att säkerställa hur det kommer att se ut i framtiden. Företaget är en lyhörd partner som tar hand om hela processen och förvandlar ytorna till färdiga bostadsområden.

Mälarvillan samarbetar vid önskemål från markägare också med externa arkitekter. I slutändan handlar det som alltid för företaget att erbjuda attraktiva boenden.  

”Våra hus är lättsålda och attraktiva för slutkonsumenten, det säkerställer snabb och säker affär för markägare via företaget”

säger Andreas Nordbrandt, VD på Mälarvillan.