Husmodeller

Med hjälp av våra husmodeller får ni inspiration att bygga en villa med vägledning att välja stil, planlösning och prisnivå.

Klicka på ikonerna och ladda hem en pdf.

Våra husmodeller visar våra kunders vanligaste val av stil, planlösning, storlek samt ger en prisbild för stomme eller nyckelfärdigt hus. Använd dem som hjälp för att göra de första valen och inspiration till egna idéer. En bra start för att skissa på just ert hus.

VILLA HELGÖ
1 plan, 170 kvm

VILLA HAGSKÄR
1,5 plan, 155 kvm

VILLA BJÖRKFJÄRDEN

2 plan, 167 kvm

VILLA BREDSDAL
1 plan, 140 kvm

VILLA VÄSBYVIKEN
2 plan, 186 kvm

VILLA BJÖRKNÄS
1 plan, 124 kvm

VILLA FRÖVIK
1 plan, 110 kvm