Stomme eller nyckelfärdigt hus?

Husstomme / Färdigt utvändigt

Om ni inte önskar bygga ert drömhus i egen regi så kan stomme vara ett bra alternativ.
Vi kallar detta helt enkelt för ”färdigt utvändigt”. Vi hjälper till med resning av stommen och färdigställande av tak så att du kan fokusera på att färdigställa invändigt.

Husstomme / Materialsats

När ni köper en stomme från Mälarvillan ingår allt utvändigt material till huset inklusive plåt och tak samt bärande material invändigt. Ni kan också välja att köpa till resterande inredning från oss för att färdigställa huset. Även i detta fall ansvarar Ni själva för projektering och byggnation inklusive grunden.

Nyckelfärdigt hus – färdigt att flytta in

När ni köper en nyckelfärdig Mälarvilla sköter vi hela bygget från grund till nyckelfärdigt hus, på ett kontrakt. Det innebär att vi tar helhetsansvaret för både det praktiska och det juridiska.
Vi tar hand om ert husbygge, ni sätter nyckeln i låset och flyttar in när det är klart helt enkelt.

nyckelfärdigt hus mälarvillan