Stomme eller nyckelfärdigt hus?

Husstomme / Materialsats– bygg ert hus själva

När ni köper en stomme från Mälarvillan ingår allt utvändigt material till huset inklusive plåt och tak samt bärande material invändigt. Ni kan också välja att köpa till resterande inredning från oss för att färdigställa huset. I detta fall ansvarar Ni själva för projektering och byggnation inklusive grunden.

Husstomme / Färdigt utvändigt – ett mellanting

Om ni inte önskar göra lika mycket i egen regi, så kan ett mellanting mellan materialsats och nyckelfärdigt kan vara ett bra alternativ?
Vi kallar detta helt enkelt för ”färdigt utvändigt”. Vi hjälper till med resning av stommen och färdigställande av tak så att du kan fokusera på att färdigställa invändigt.

Nyckelfärdigt hus – vi bygger allt

När ni köper en nyckelfärdig Mälarvilla sköter vi hela bygget från grund till nyckelfärdigt hus, på ett kontrakt. Det innebär att vi tar helhetsansvaret för både det praktiska och det juridiska. Vi tar hand om ert husbygge, ni sätter nyckeln i låset och flyttar in när det är klart helt enkelt.