Husvisning Västerås 7 juni kl 13-15

Vi hälsar dig varmt välkommen till visningen av ett Mälarvillanhus under pågående byggnation. 

 

Här har du chansen att ställa alla dina frågor och få tips och råd inför ditt husbygge. 

 

Anmäl dig till jane.nordbrandt@malarvillan.se senast fredag 5 juni.