Nya småhustomter i Västerås

Bostad Västerås har precis skickat ut information  till alla anmälda i Västerås stads Tomt- och Småhuskö om nya småhustomter på Västra Skälby och i Tillberga. Tomterna är avsedda för styckebyggen.

All information om tomterna finns via nedanstående länkar. .

Kv. Stomnätet, Västra Skälby
På Västra Skälby släpps den sista etappen av kv. Stomnätet som innehåller 15 stycketomter.
Läs mer här: www.bostadvasteras.se/stomnatet

Hubbo-Kvistberga, Tillberga
I Tillberga släpps nu 25 stycketomter i anslutning till tidigare etapper på Hubbo- Kvistberga.
Läs mer här: www.bostadvasteras.se/hubbo-kvistberga