Skästa Hage, Västerås

Endast 13 km från Västerås centrum och 8 km från Erikslund ligger Skästa hage. Ett område som i omgångar utvecklats och blivit ett omtyckt bostadsområde på den vackra Västmanländska landsbygden. 

Nu är vi med och utvecklar nästa etapp genom ett samarbete med markägaren. Genom att köpa ditt hus från oss bestämmer du precis hur du vill ha det. Sitt ner med våra husprojektörer och rita upp ditt hus! Dina önskemål och tankar tillsammans med vår kunskap och erfarenhet är en fantastisk förutsättning för att skapa ditt drömhus!

Skästa Hage - Där stad möter land

Många önskar bo på landet, men ändå ha närhet till stadens utbud och en god service. Ploga snö på vintern, fixa avloppet eller ha problem med det egna vattnet är ju inte lika kul. Vi vill därför erbjuda ett boende på landet där dessa funktioner finns lika naturligt som i staden.  Det skall vara enkelt att bo även ute på det riktiga landet. Samtidigt skall det vara nära till stadens utbud och möjligheter.  Vårt motto är därför – Enkelt och Nära.

Tanken kring husen

Inom området föreslås bostäder i form av friliggande hus samt radhus. Inom området östra del finns även möjlighet att uppföra förskola. En gles och småskalig bebyggelse eftersträvas. 

Utnyttjandegraden är begränsad till 20–30 % BYA per tomt och tomterna är relativt stora, minst 1300 m2 per småhus och minst 200 m2 per radhus. 

Utöver det finns möjlighet att uppföra komplementbebyggelse enligt Attefallsreglerna. Högsta nockhöjd för bostadshusen är begränsad
till 8,5 meter och högsta tillåtna våningsantal är två våningar. 

Bebyggelsen ska anpassas till terrängen samt ha en sammanhållen gestaltning och därför regleras att tak ska utformas med sadeltak eller pulpettak med tegelfärgade takpannor, och att fasad ska utformas med träpanel.

Mer information

Detaljplanen är just nu ute på samråd i kommunen fram till 22 juni. Följ processen på Västerås kommuns hemsida

En visning i Skästa kommer att äga rum 29 augusti. Mer information kommer snart.

Har du frågor eller vill titta på tomterna?

Kontakta Linus Eriksson på Mälarvillan, linus.eriksson@malarvillan.se, 021-470 56 21