Tomter på Sörmländska landsbygden mellan Strängnäs och Mariefred

Boka din tomt redan nu! 

Mitt på den Sörmländska landsbygden, mellan Strängnäs och Mariefred erbjuds nu möjlighet att skapa sitt hem tillsammans med Mälarvillan.  

Här finns Sandlycke samhälle, en liten by endast 5 km från Åkers styckebruk och 70 km från Stockholm. Mitt emellan stad och landsbygd, sjö och skog med bra infrastruktur och tillgång till skolor och tätort har vi ett marksamarbete där du köper tomten från markägaren Boeno och huset av oss på Mälarvillan.  

Tomterna som erbjuds är 4 st på ca 2000 kvm och 1 st törre (ca 9000 kvm), belägna utanför detaljplanen men är godkända i ett förhandsbesked från Strängnäs kommun. 

Till tomterna förbereds med gemensamt vatten och avloppssystem.

Kontakta Björn Landström 021-471 83 80 på Mälarvillan för mer information.

Låt oss vara med och skapa ditt drömhus!