Hustillverkning med tanke på vår miljö

  • Vi handlar vårt huvudsakliga trämaterial från Västmanland, förädlat från lokala skogsägare och sågar.

  • Virket fraktas till vår produktion i Surahammar som spikar våra block till våra hus. På så sätt kan vi alltid lova att den största delen av våra produkter är närproducerade. 
  • Att välja att bygga sitt hus i trä är bara det i sig en fördel för vår natur och vårt klimat.
  • I en forskningsrapport* från Linköpings universitet, där flera studier på området sammanställs, står det att ”ett industriellt flerbostadshus (i trä) har 40 procent lägre CO2-utsläpp än ett jämförbart betonghus”. Råmaterialet är dessutom helt naturligt utan tillsatser av andra material eller kemikalier och helt förnybart!
  • I en framtidsprognos för svenskt träbyggande kommer hälften av Sveriges flerbostadshus att byggas i trä 2025 jämfört med dagens cirka 10 procent*
  • Vi arbetar med leverantörer och entreprenörer i vår närhet vilket minimerar transporterna av material och tjänster.
  • Vår gedigna stomkonstruktion minimerar energiförluster och skapar verkligt energisnåla hem.
  • Vi arbetar med ständiga förbättringar i våra processer och vårt arbetssätt för att sänka vår energiförbrukning och vara välinformerade om vilka metoder som tjänar vår natur och oss.
  • Vi erbjuder smarta energilösningar för elförbrukning och uppvärmning.

* Forskningsrapport LIU–IEI–RR–17/00263–SE. Linköpings Universitet, (Brege, Nord & Stehn, 2017).