fbpx

Energiberäkning / Energideklaration

En energiberäkning eller en energideklaration upprättas vid projektering av en ny byggnad för att genom en beräkning visa att byggnaden förväntas uppfylla de krav som ställs vid nybyggnation. Och även för den färdigställda byggnaden om verifiering av energikraven ska ske genom beräkning.

Byggnaden kan sedan energideklareras i olika energiklasser (A-G) och vissa banker erbjuder gröna lån vid energiklass A eller B.

För att upprätta en energideklaration behöver du som husägare beställa det från en certifierad energiexpert som upprättar energideklarationer direkt i Boverkets system för detta. En energideklaration sätts upp på de uppmätta värdena under en 12-månadersperiod något av de senaste tre åren. Om det inte finns uppmätta värden för en 12-månadersperiod går det att sätta upp en energideklaration med beräknade värden.

När du bygger nyckelfärdigt hus med Mälarvillan ingår såklart energiberäkning!

Tillbaka till ordlista vid husbygge