KVARTERET FASANEN, HALLSTAHAMMAR


13 tomter i Hallstahammars kommun

Bygg din Mälarvilla i Hallstahammar! I kvarteret Fasanen finns 13 avstyckade villatomter i storleksordningen knappt 900 kvadratmeter upp till nästan 1300 kvadratmeter tomtyta. Försäljningen av tomterna, som kommer få adress Sidensvansvägen, sätter igång måndag den 28 januari 2019 kl.8.00

Kvadratmeterpriset är 420 kronor per m². På Hallstahammar kommuns hemsida finns mer information om varje tomt.

Vid köp av kommunal tomt ingår: bygglov, startbesked, anläggningsavgift för vatten- och avlopp samt stadsnät, nybyggnads­karta, rutnätsavvägning, grovutsättning, finutsättning samt lägeskontroll.

För att din resa från idé till färdigt hus ska bli så enkel och rolig som möjligt har vi på Mälarvillan massor av inspiration till dig som ska bygga hus. Våra husmodeller är framtagna från år av erfarenhet och önskemål. Kolla gärna in våra husmodeller Bredsdal och Hagskär där du kan välja att använda modellerna precis som de ser ut eller modifiera efter eget tycke.

Kontakta Linus Eriksson på Mälarvillan för mer information om hur det går till att bygga hus med oss.

Besök Hallstahammar kommuns hemsida för mer information om tomterna 

VILL DU VETA MER? KONTAKTA MIG:
LINUS ERIKSSON

Säljare Västmanland
021-470 56 21
072-857 56 21

linus.eriksson@malarvillan.se