fbpx

För markägare

Marksamarbete – ett vinnande koncept för alla! Det är ett välkänt faktum att på många håll i landet råder det brist på byggklara tomter att bygga hus på. Många markägare vill utveckla/exploatera sin mark till större eller mindre områden byggklara tomter men finner processerna snåriga och/eller tidskrävande.

Därtill är det inte alltid så lätt för en tomtägare att veta hur man går tillväga för att bygga hus på en byggklar tomt.

Många vill flytta till Mälardalen och gärna till en Mälarvilla. Våra lättsålda hus och smidiga processer gör oss till ett bra val av hustillverkare för den som vill sälja av mark eller exploatera större områden.

Det är därför ett markägarsamarbete med oss blir ett vinnande koncept för alla inblandade parter: slutkund-markägare-hustillverkare

”Att samarbeta kring tomter har visat sig vara ett lyckosamt koncept för alla parter; inte minst för kund och markägare. Våra hus är lättsålda och attraktiva för slutkunden, det säkerställer snabb och säker affär för markägare via samarbete med Mälarvillan”

Andreas Nordbrandt, VD på Mälarvillan

Skog för markägare

OM DU HAR MARK ATT UTVECKLA

Mälarvillan är gärna med och utvecklar dina tomtplaner vidare från idé eller koncept. Vår långa erfarenhet och kunskap om hur slutkunder resonerar och värdesätter tomtens beskaffenhet adderar ofta värde till tomtplanerna.

Vi har också erfarenhet av hur Kommuner, Länsstyrelser och Lantmäteri samverkar och kan bidra med tips för en snabb process.

Mälarvillan kan bidra med konceptuella ideer och skisser om hur områdets önskade gestaltning och byggnadsstil kan utformas utifrån önskemål från markägare och andra intressenter.

När väl din detaljplan med tomter är klar och det finns byggklara tomter är det med fördel att vi tillsammans säkerställer att de blir sålda. Se mer om fördelarna nedan ”Om du har byggklara tomter”.

Markägarnas inblandning i projekten varierar – en del markägare har inte någon relation till tomten de vill sälja och funderar inte så mycket på hur det i framtiden kommer att utformas – de säljer och går vidare.

Andra styckar av en större bit av hemgården och ägorna de sprungit runt på som barn. Ofta bor man kanske själv kvar i området. Då är ofta engagemanget större.

Tillsammans med Mälarvillan kan markägarna utforma projektet för att säkerställa hur det kommer att se ut i framtiden.

Mälarvillan är en lyhörd partner som hjälper till genom hela processen att förvandla ytorna till färdiga bostadsområden – små såväl som stora.

OM DU HAR BYGGKLARA TOMTER

Det har visat sig vara mycket lyckosamt koncept att som markägare med byggklara tomter samarbeta med Mälarvillan.

Att köpa en tomt och dessutom bygga hus är för många en jättestor investering – en av de största man gör i livet.

Många markägare som har tomter till salu får därför frågor av spekulanter som rör själva husprocessen redan innan tomten är köpt; man vill helt enkelt vara säker på att de funderingar och frågor man har inte sätter stopp för den kommande bygga-hus -processen.

Det kan t ex vara frågor gällande detaljplanen; vad man får och inte får göra, hur man borde lägga huset på tomten, hur bygglovshandlingarna skall utformas eller vad som gäller avseende kontrollplanen för bygget.

I de lägena är det bra för spekulanten och markägaren att ha ett samarbete med Mälarvillan då vi hjälper till med svaren på alla de frågorna och mer.

Samarbetet brukar i regel gå ut på att markägaren etablerar en prislista för tomterna och sedan gör Mälarvillan arbetet avseende marknadsföringen.

Ibland blir en mäklare inkopplade vid försäljningen av tomten och ibland förvärvar Mälarvillan tomter själva.