Våra husserier är framtagna för att följa ett antal karaktäristiska, kännetecknande drag. Här möter du genomtänkt design från färgen på panelen till materialvalet på köksbänken.

Vår första serie kallas SKOG och vi hoppas att du känner naturens genomslag när du ser våra idéer. Låt dig inspireras och ta ett steg in i SKOG där du kan läsa mer vad som kännetecknar denna serie.

Vi har tagit fram några exempel på hus för respektive serie; hus som kan utgöra inspiration eller vara utgångspunkt för ditt projekt.

Givetvis kan även din unika ide på hus ingå i en serie om seriens karaktäristiska drag uppfylls.