fbpx

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan visar information som fastighetsgränser, höjdkurvor, vägar, vatten- och avloppsledningar, elledningar samt anslutningspunkter för dessa. Nybyggnadskartan är avsedd för detaljplanering, projektering, redovisning av till exempel ledningar samt underlag för annan kartproduktion med mera. En karta i skalan 1:400 ska lämnas in över den tomt som ska bebyggas. Den redovisar fastighetsbeteckning, fastighetsgränser, marknivåer, fastighetens adress, befintliga byggnader och terrängdetaljer. Om det finns kommunalt VA skickas en separat karta som redovisar anslutningspunkter för detta. Nybyggnadskarta beställs ofta genom kommunens hemsida.

Tillbaka till ordlistan

Mälarvillan förklarar ordet nybyggnadskarta i sin ordlista